แนวทางการศึกษาต่อหลังจบ ม.3

เส้นทางการศึกษาต่อเมื่อจบ ม.3 ผู้ที่จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อได้ 6 เส้นทาง ได้แก่

1. หลักสูตร 3 ปี ในโรงเรียนทั่วประเทศ กว่า 1,000 แห่ง ซึ่งสังกัดในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมสามัญศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

2. ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และวิทยาลัยช่างศิลป์

3. ศึกษาต่อด้านพยาบาลและสาธารณสุข ได้แก่ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ศึกษาต่อทางด้านทหาร ตำรวจ ได้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก และโรงเรียนจ่าอากาศ

5. ศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลป์ หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง 3 ปี ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ 12 แห่ง

6. ศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่น ๆ ได้แก่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยในวัง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ และโรงเรียนนาวิกวาณิชย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: